Nguyễn Ngọc Thanh - Cựu HS THPT Phú Điền, tỉnh Đồng Tháp

Ngày tạo 21/12/2022

 -  1.265 Lượt xem

Bạn Nguyễn Ngọc Thanh cựu học sinh trường THPT Phú Điền, tỉnh Đồng Tháp,hiện tại cựu sinh viên K20 tại trường Cao đẳng CTIM, là  hiện tại bạn đang là Giảng viên Ngoại ngữ tại Trung tâm Anh ngữ Hội Việt Anh

Thùy Phương
Gọi 0977 65 66 69