QĐ 236 Về việc ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

Ngày tạo 01/12/2023

 -  634 Lượt xem

Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học
Gọi 0977 65 66 69
x