Quy định về mức đóng Ký túc xá và các khoản thu khác áp dụng NH 2019-2020

4.321 Lượt xem

         Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-CĐBC ngày 26/4/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp quy định về mức đóng Ký túc xá và các khoản thu khác áp dụng từ năm học 2019-2020 như sau:

phongketoan
Gọi 0977 65 66 69
x