Quy trình phúc khảo, giải quyết thắc mắc, khiếu nại điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần

2.620 Lượt xem

Quyết định ban hành Quy trình phúc  khảo, giải quyết thắc mắc, khiếu nại điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần.

 

Quy trình phúc khảo, giải quyết thắc mắc, khiếu nại điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần.

Nội dung Quyết định xem tại đây:

Danh sách Biểu mẫu đính kèm:
- Mẫu 02-KTKĐ Giấy đề nghị điều chỉnh điểm (Dành cho sinh viên)
- Mẫu 03-KTKĐ Giấy đề nghị điều chỉnh điểm (Dành cho giảng viên)
 
Phòng Khảo thí và Kiểm định
Gọi 0977 65 66 69
x