Sơ đồ tổ chức trường Cao đẳng CTIM

Ngày tạo 13/02/2020

 -  4.696 Lượt xem

Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp (CTIM)

so-do-to-chuc-cao-dang-ctim

Phòng Truyền thông TTTS
Gọi 0977 65 66 69