TB 12 Về phúc khảo điểm thi kết thúc môn học học kỳ I (2023-2024) - lần 2

Ngày tạo 28/02/2024

 -  500 Lượt xem

https://ctim.edu.vn/connector?cmd=file&target=v1_XFRCIDEyIHBodWMga2hhbyBkaWVtIHRoaSBrZXQgdGh1YyBtb24gaG9jIEhLSSAoMjAyMy0yMDI0KSAtIGxhbiAyLnBkZg2

khoatienganh

Liên hệ

15 Trần Văn Trà, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7, Tp Hồ Chí Minh

Hotline/Tư vấn tuyển sinh: 091 6666 164 - 0977 65 66 69 - 0975 47 8484 - 0975 46 8484

Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

Phòng Đào tạo: (028) 5 4135 008 - email: daotao@ctim.edu.vn 

Phòng Công tác sinh viên: (028) 5 4135 011 - email: vhven@ctim.edu.vn 

  

 
 
loading_ring_50.svg
x

 

Gọi 0977 65 66 69