TB 32 về việc kiểm tra sĩ số các phòng lưu trú sinh viên sau 23h và thực hiện khai báo khi không có mặt tại Ký túc xá

Ngày tạo 22/03/2022

 -  2.174 Lượt xem

Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69
x