Thông báo tổ chức thẩm định chương trình đào tạo sửa đổi, cập nhật, bổ sung ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngày tạo 05/11/2020

 -  3.210 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo tổ chức thẩm định chương trình đào tạo sửa đổi, cập nhật, bổ sung ngành Tài chính - Ngân hàng

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69