Thông báo tổ chức thẩm định chương trình đào tạo sửa đổi, cập nhật, bổ sung ngành Tài chính - Ngân hàng

2.066 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo tổ chức thẩm định chương trình đào tạo sửa đổi, cập nhật, bổ sung ngành Tài chính - Ngân hàng

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69
x