Thông báo về việc triển khai và hướng dẫn sử dụng chữ ký điện tử cho văn bản nội bộ tại Cao đẳng CTIM

Ngày tạo 17/02/2023

 -  1.180 Lượt xem

Nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn giấy tờ, thực hiện việc ký điện tử và luân chuyển văn bản nội bộ cho các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường được thuận tiện, nhanh chóng và bảo mật. Nhà trường triển khai việc sử dụng chữ ký điện tử cho văn bản nội bộ tại Cao đẳng CTIM như sau:

 

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69