Cao đẳng CTIM thông báo tuyển sinh K27 - Liên thông Chính quy Đại học Kinh tế TP.HCM

8.856 Lượt xem

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo xét tuyển liên thông Đại học Chính quy đối với sinh viên trường Cao đẳng CTIM

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2022 (ký hiệu khóa: 27.1), cụ thể như sau: 
 
1. Chỉ tiêu, hình thức, đối tượng tuyển sinh
 
1.1. Chỉ tiêu: 
- Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 900 chỉ tiêu.
- Cơ sở đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long: 60 chỉ tiêu.
 
1.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc Cao đẳng.
 
1.3. Đối tượng tuyển sinh: Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
 
a) Điều kiện về văn bằng
 
- Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng chính quy do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;
- Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Hình thức đào tạo: Chính quy;
- Ngành ghi trên văn bằng cao đẳng của thí sinh phải phù hợp với ngành/chuyên ngành có đào tạo Liên thông ĐHCQ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 
b) Có đủ sức khỏe để học tập.
 
c) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.
 
 
Hình ảnh Văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng CTIM (hệ cao đẳng) và Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) - hệ Đại học chính quy
 
Bằng Cao đẳng chính quy của sinh viên CTIM khi tốt nghiệp
 
 
Bằng Đại học chính quy của sinh viên CTIM khi liên thông lên Đại học Kinh tế
 
 
 
Phòng Truyền thông CTIM
x

Gọi 0977 65 66 69