Thông báo về Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III năm học 2020-2021

Ngày tạo 18/08/2021

 -  4.611 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo về việc khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III năm học 2020 - 2021 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên các khóa 21, khóa 22.
  2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/06/2021 đến ngày 16/08/2021 (07 tuần).
  3. Cách thức thực hiện: Sinh viên đánh giá trên website http://dghp.ctim.edu.vn (mỗi học phần chỉ đánh giá 01 lần).
  4. Hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên qua web:

Bước 1: Truy cập website http://dghp.ctim.edu.vn hoặc truy cập website http://www.ctim.edu.vn chọn menu Sinh viên/Khảo sát người học.

Bước 2: Chọn Khoa/Bộ môn quản lý học phần, click nút Tìm kiếm, Hệ thống sẽ hiện thị danh sách các học phần thuộc Khoa/Bộ môn quản lý ở bên dưới.

Bước 3: Tìm đến các học phần trong học kỳ và chọn bằng cách click vào Mã học phần hoặc nút Click đây, khi đó sẽ hiển thị một Phiếu khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III (2020-2021) gồm có 04 phần A, B, C (bao  gồm 15 câu hỏi) và phần D (Ý kiến khác: sinh viên nhập ý kiến đóng góp nếu có).

Bước 4: Đọc câu hỏi khảo sát và chọn các mức độ đánh giá từ 1 – 5 lần lượt cho đến hết 15 câu hỏi.

Bước 5: Nhập Mã bảo vệ và nhấn nút Gửi đánh giá.

  1. Lưu ý:
  • Sinh viên xem clip hướng dẫn đánh giá học phần tại:

https://www.youtube.com/watch?v=dhZ34Pnf7fs&feature=youtu.be

  • Ý kiến khảo sát sẽ được bảo mật và được sử dụng để nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.
phongkhaothi

Liên hệ

15 Trần Văn Trà, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7, Tp Hồ Chí Minh

Hotline/Tư vấn tuyển sinh: 091 6666 164 - 0977 65 66 69 - 0975 47 8484 - 0975 46 8484

Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

Phòng Đào tạo: (028) 5 4135 008 - email: daotao@ctim.edu.vn 

Phòng Công tác sinh viên: (028) 5 4135 011 - email: vhven@ctim.edu.vn 

  

 
 
loading_ring_50.svg
Gọi 0977 65 66 69
x