Thông báo về tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký điện tử lưu hành nội bộ Cao đẳng CTIM dành cho sinh viên

Ngày tạo 16/02/2023

 -  997 Lượt xem

Cao đẳng CTIM triển khai chữ ký điện tử lưu hành nội bộ trường đến toàn thể sinh viên.
Chữ ký điện tử (tiếng Anh: electronic signature) là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video...) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó.
 
 

khoatienganh
Gọi 0977 65 66 69
x