Thông báo về tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký điện tử lưu hành nội bộ Cao đẳng CTIM dành cho sinh viên

Ngày tạo 16/02/2023

 -  1.358 Lượt xem

Cao đẳng CTIM triển khai chữ ký điện tử lưu hành nội bộ trường đến toàn thể sinh viên.
Chữ ký điện tử (tiếng Anh: electronic signature) là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video...) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó.
 
 

khoatienganh
x

 

Gọi 0977 65 66 69