THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 VÀ HỌC PHÍ HỌC LẠI CỦA KHÓA 21, 22, 23, 24

Ngày tạo 07/11/2023

 -  7.842 Lượt xem

Phòng  Tài chính - Kế toán hướng dẫn chi tiết cách thức Sinh viên đăng kí và lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp theo Thông báo đính kèm như sau:

 

 

 

phongketoan
x

 

Gọi 0977 65 66 69