Thời khóa biểu học tập trực tuyến trình độ cao đẳng Khóa 23 HK 1 NH 2021-2022 (Áp dụng từ ngày 16/8/2021) - Giai đoạn 1 (Cập nhật ngày 22/8/2021)

20.043 Lượt xem

Thời khóa biểu Giai đoạn 1:

- Sinh viên các ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán học 02 môn: Tin học và Tiếng Anh 1

-  Sinh viên các ngành: CNKT điện, điện tử; CNKT Cơ khí; Tiếng Anh học 02 môn: Giáo dục chính trị và Tiếng Anh 1

Lưu ý
- Sinh viên xem danh sách Nhà trường đã gửi để biết mình học lớp nào, sau khi biết lớp mới có thể xem được thời khóa biểu.
- Đối với một số lớp, môn Tin học có nhiều nhóm, sinh viên cần xem danh sách nhóm để biết mình thuộc nhóm nào và sẽ học theo thời khóa biểu tương ứng với nhóm đó.
- Đây là thời khóa biểu giai đoạn 1, sinh viên sẽ học đầy đủ các môn còn lại trong giai đoạn 2.
- Tiết: 12345 (Buổi sáng) bắt đầu từ 7h:10 đến 11h:10 - Tiết: 67890 (Buổi chiều) bắt đầu từ 13h:00 đến 17:00.
- Sinh viên cài đặt và chuẩn bị sẵn các ứng dụng học tập trực tuyến: Zoom Cloud Meetings, Google Meet, Google Classroom. 
- Giảng viên phụ trách môn học sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến ứng dụng và tương tác qua Group Zalo cho sinh viên đăng nhập (ID, mật khẩu, link).
- Sinh viên thực hiện đúng nội quy học tập trực tuyến (Click xem tại đây).
- Mọi thắc mắc về Thời khóa biểu, sinh viên vui lòng liên hệ Thầy Lâm (Phòng Đào tạo), số điện thoại: 0977.290.946 để được hỗ trợ.
Ghi chú:
- Danh sách sinh viên học ở các nhóm và thời khóa biểu ở một số lớp có thay đổi, do Nhà trường tiến hành tổ chức lớp lại (Gộp chung sinh viên nhập học 02 đợt), sinh viên xem kỹ thời khóa biểu từng lớp và đối chiếu với danh sách nhóm Tiếng Anh 1 và Tin học để đi đúng thời khóa biểu.
- Danh sách nhóm Tin học sinh viên xem trên website, danh sách nhóm Tiếng Anh 1 các Khoa sẽ gửi qua nhóm Zalo theo ngành học.
 
Danh sách nhóm Môn Tin học

Nhóm 1 - Tin học (Chiều thứ 3)

Nhóm 2 - Tin học (Chiều thứ 3)

Nhóm 3 - Tin học (Sáng thứ 6)

Nhóm 4 - Tin học (Chiều thứ 7)

Nhóm 5 - Tin học (sáng thứ 3)

Nhóm 6- Tin học (Chiều thứ 7)

Nhóm 7 - Tin học (Sáng thứ 7)

Thời khóa biểu các lớp cụ thể như sau:

 

 

 

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69