Thời khóa biểu sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 24 HK 1 NH 2022-2023 (Áp dụng từ ngày 22/8/2022) - Giai đoạn 2

Ngày tạo 19/08/2022

 -  21.060 Lượt xem

* Thời khóa biểu Giai đoạn 2, thời gian sinh viên bắt đầu học từ ngày 22/8/2022.

XEM TKB CÁCH 1 (Ưu tiên xem cách này):

Lưu ý: sinh viên chọn xem TKB từ tuần 4 trở đi ( bắt đầu từ ngày 22/8/2022)

* XEM TKB CÁCH 2:

Thời khóa biểu các lớp cụ thể như sau:

Lưu ý
- Sinh viên xem danh sách Nhà trường đã gửi để biết mình học lớp nào, sau khi biết lớp mới có thể xem được thời khóa biểu cách 2 hoặc sinh viên có thể đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên trang online.ctim.edu.vn (theo video clip hướng dẫn xem thời khóa biểu cách 1 để biết lớp học của mình, VD: C24TH1, C24CK2, C24QT1,...).
- Đối với một số lớp, môn Tin học có nhiều nhóm, sinh viên cần xem danh sách nhóm để biết mình thuộc nhóm nào và sẽ học theo thời khóa biểu tương ứng với nhóm đó.
- Thời khóa biểu giai đoạn 2, sinh viên vẫn học tiếp tục các môn học của TKB giai đoạn 1 và bổ sung thêm các môn còn lại trong kế hoạch giảng dạy.
- Tiết: 12345 (Buổi sáng) bắt đầu từ 7h:10 đến 11h:10 - Tiết: 67890 (Buổi chiều) bắt đầu từ 13h:00 đến 17:00.
- Ký hiệu: PM1 (phòng máy 1); PM2 (phòng máy 2),...các phòng máy vị trí tại Khu A (giảng đường) lầu 1; X. DCB (phòng học tại Xưởng, thuộc Khoa Công nghệ); Phòng A1.16 (vị trí nằm cạnh căn-tin của trường).
- Mọi thắc mắc về Thời khóa biểu, sinh viên vui lòng liên hệ Cô Hương (Phòng Đào tạo), số điện thoại: 0964.328.820 để được hỗ trợ.
 
Danh sách nhóm Môn Tin học

Nhóm 1 - Tin học (Sáng thứ 5)

Nhóm 2 - Tin học (Sáng thứ 3)

Nhóm 3 - Tin học (Sáng thứ 7)

Nhóm 4 - Tin học (Sáng thứ 4) 

Nhóm 5 - Tin học (sáng thứ 3)

Nhóm 6- Tin học (Sáng thứ 3) - Update 18.08.2022

Nhóm 7 - Tin học (Chiều thứ 3) - Update 18.08.2022

Riêng danh sách các nhóm (VD: kỹ thuật lập trình, Hình họa - Vẽ kỹ thuật,...) thuộc các môn cơ sở ngành, khoa chủ quản sẽ trực tiếp gửi cho sinh viên xem.

 

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x