Từ 06/5/2020 Sinh viên CTIM phải khai báo y tế mỗi ngày

Ngày tạo 06/05/2020

 -  379 Lượt xem

Các em sinh viên lưu ý:

Thực hiện khai báo y tế mỗi ngày, bắt đầu từ 06/5/2020

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69