Tuyên dương tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021

Ngày tạo 02/11/2021

 -  3.728 Lượt xem

Rét nhiều mới ấm nắng hanh

Đắng cay lắm mới ngọt lành đó chăng…(Tố Hữu)

Chặng đường năm học 2020 - 2021 vừa trải qua với nhiều dư âm còn mãi. Chúng ta thật sự đã gặp nhiều khó khăn nhưng chính nghịch cảnh đã tôi rèn nên bản lĩnh đón nhận và tình đoàn kết vượt qua. Nhờ sự động viên kịp thời của Ban Giám hiệu, Cấp ủy và tinh thần trách nhiệm của từng đơn vị, mỗi cá nhân, những nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, về cơ bản, đều đạt được.
Ghi nhận những kết quả ấy, Nhà trường tổ chức tuyên dương 10 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021:

 

1. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

trao-thuong-phong-to-chuc-hanh-chinh
 

2. Phòng Kế toán - Tài vụ

trao-thuong-phong-ke-toan-tai-vu


3. Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

trao-thuong-phong-cong-tac-sinh-vien
 

4. Phòng Đào tạo.

trao-thuong-phong-dao-tao


5. Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng

trao-thuong-phong-khao-thi-va-dam-bao-chat-luong

6. Trung tâm tuyển sinh

trao-thuong-trung-tam-tuyen-sinh

7. Khoa Kinh tế

trao-thuong-khoa-kinh-te
 

8. Khoa Công nghệ thông tin

trao-thuong-khoa-cong-nghe-thong-tin

 


9. Khoa Công nghệ

trao-thuong-khoa-cong-nghe


10. Khoa Ngoại ngữ

trao-thuong-khoa-ngoai-ngu


Mỗi cá nhân là một tấm gương sáng, hun đúc nên một tập thể vững mạnh, dù gặp sóng cả vẫn vững tay chèo. Từ những kết quả đạt được, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng và tin tưởng vào những thắng lợi tiếp nối trong năm học 2021 - 2022. Xin mượn mấy câu thơ trong bài Ta đi tới của Tố Hữu thay lời hiệu triệu và quyết tâm lớn của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường:
Dù ai nói ngã nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
Dù ai rào giậu ngăn sân
Lòng ta vẫn vững là dân cụ Hồ…

                                                                                                                                                                                  Phạm Yên Nhiên


 

 

PhamYenNhien
x

 

Gọi 0977 65 66 69