Báo cáo chuyên đề: Điện lạnh

Ngày tạo 23/02/2023

 -  1.875 Lượt xem

Sáng ngày 23/02/2023, Khoa Công nghệ đã tổ chức Báo cáo chuyên đề về Điện lạnh.

Qua buổi báo cáo này, các em sinh viên ngành Điện, điện tử Khóa 23 đã hiểu được nguyên lý hoạt động của Máy lạnh, Tủ lạnh...

Bằng việc trải nghiệm thực tế tháo ráp máy lạnh, sinh viên hiểu được cấu tạo, từng bộ phận cụ thể.

Qua chuyên đề này, Khoa Công nghệ cũng định hướng cho sinh viên Điện, điện tử có thể chọn nghề Điện lạnh để làm việc sau tốt nghiệp.

 

Một số hình ảnh buổi báo cáo chuyên đề:

khoacongnghe
x

 

Gọi 0977 65 66 69