Báo cáo chuyên đề: Hệ thống Rơ le bảo vệ và Tự động hóa trên Hệ thống điện quốc gia

1.019 Lượt xem

Ngày 17/9/2021, Khoa Công nghệ đã tổ chức Báo cáo chuyên đề trực tuyến dành cho các sinh viên ngành Điện, điện tử Khóa 22.

Chuyên đề: Hệ thống Rơ le bảo vệ và Tự động hóa trên Hệ thống điện quốc gia. 

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Hoa

 

Một số hình ảnh buổi báo cáo chuyên đề:

khoacongnghe
x

 

Gọi 0977 65 66 69