BẢO VỆ MẤT PHA, RƠ LE BẢO VỆ MẤT PHA

Ngày tạo 09/10/2023

 -  7.715 Lượt xem

Trong hệ thống điện 3 pha đặc biệt là sử dụng động cơ 3 pha, sự cố mất pha là sự cố đặc biệt nghiêm trọng gây ra hư hỏng rất lớn cho máy móc thiết bị. Do đó cần thiết phải có biện pháp bảo vệ thiết bị trong tình huống mất pha. Biện pháp phổ biến nhất là ngắt nguồn cấp để dừng thiết bị (động cơ) khi nguồn điện bị mất pha.

 

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69
x