Bổ sung lịch thi học kỳ 2 (2022-2023) - Lần 2

2.195 Lượt xem

1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 24, Khóa 23 và sinh viên các Khóa 20, 21, 22 đăng ký trả nợ.
2. Lịch thi: Xem chi tiết
Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo http://online.ctim.edu.vn để xem thời gian thi, phòng thi học kỳ 2 (2021-2022) - Lần 2.
3. Lệ phí thi lại: 150.000 đ/01 môn học (Nộp thông qua ngân hàng trước ngày 11/05/2023)
- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.
-  Số tài khoản: 3101 000 240 4908 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
-  Nội dung: LP L2 HK2 2022-2023 môn … Ho và tên sinh viên … Mã số SV…
(Ví dụ: LP L2 HK2 2022-2023 Quan Tri Hoc Nguyen Van A 2110100001).
4. Lưu ý: Sinh viên chưa có tên vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng trước ngày 12/05/2023 (028.54135.028)
phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69
x