Cao đẳng CTIM thông báo giảm học phí HK1 năm học 2021 - 2022

9.146 Lượt xem

Nhằm chia sẻ những khó khăn và đồng hành với quý Phụ huynh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trường Cao đẳng CTIM thông báo đến sinh viên chính sách hỗ trợ giảm học phí năm học 2021 - 2022

1. Đối tượng áp dụng giảm học phí

Toàn bộ sinh viên cao đẳng Khóa 21, Khóa 22, Khóa 23 đang theo học tại trường. Mức hỗ trợ giảm là 10% học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cụ thể:

      1.1 Đối với sinh viên K21, K22

       Phải hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí hoặc có làm đơn gia hạn đóng học phí đúng theo quy định.

      1.2 Đối với sinh viên K23

       Phải hoàn tất hồ sơ và thủ tục nhập học trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.

2. Phương thức hỗ trợ

- Đối với những sinh viên đã đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022: Phần hỗ trợ giảm học phí học kỳ ẽ được cấn trừ vào học kỳ tiếp theo.

- Trường hợp còn lại: giảm trực tiếp vào học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022.

3. Lưu ý:

- Trường hợp sinh viên được hưởng nhiều mức giảm học phí thì chỉ được hưởng một mức giảm cao nhất.

- Đối với sinh viên Khóa 21 đã đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022: Phần hỗ trợ giảm học phí học kỳ 1 sẽ được hoàn trả khi sinh viên đi học lại.

- Sinh viên không thực hiện đúng theo quy định như đã nêu trên thì sẽ không được hỗ trợ giảm học phí theo quy định.

Trường Cao đẳng CTIM mong rằng, bằng sự nỗ lực này sẽ giúp sinh viên có thêm động lực để tiếp tục học tập và có những kết quả tốt trong học tập và rèn luyện.

cao-dang-ctim-giam-hoc-phi-hk1-cho-sinh-vien

Thông báo chính thức về việc giảm học phí HK1 cho sinh viên Cao đẳng CTIM

Administrator
Gọi 0977 65 66 69
x