Cao đẳng CTIM thông báo tuyển sinh hệ liên thông Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Trường Cao đẳng CTIM thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đợt tháng 5 năm 2023, cụ thể như sau: 
 
1.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc Cao đẳng.
 
1.3. Đối tượng tuyển sinh: Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
 
a) Điều kiện về văn bằng
 
- Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng chính quy do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;
- Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Hình thức đào tạo: Chính quy;
 
b) Có đủ sức khỏe để học tập.
 
c) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.
 
d) Địa điểm học: trường Cao đẳng CTIM, địa chỉ: Cao đẳng CTIM - 15 Trần Văn Trà, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM
 
2. Phương thức tuyển sinh
 
 
 
 
 
x

 

Gọi 0977 65 66 69