Cao đẳng CTIM thông báo tuyển sinh K28.2 - Liên thông Chính quy Đại học Kinh tế TP.HCM

1.239 Lượt xem

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo xét tuyển liên thông Đại học Chính quy đối với sinh viên trường Cao đẳng CTIM

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2023, cụ thể như sau: 
 
1.1. Chỉ tiêu: 
- Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 1.400 chỉ tiêu.
- Cơ sở đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long: 60 chỉ tiêu.
 
1.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc Cao đẳng.
 
1.3. Đối tượng tuyển sinh: Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
 
a) Điều kiện về văn bằng
 
- Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng chính quy do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;
- Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Hình thức đào tạo: Chính quy;
- Ngành ghi trên văn bằng cao đẳng của thí sinh phải phù hợp với ngành/chuyên ngành có đào tạo Liên thông ĐHCQ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 
b) Có đủ sức khỏe để học tập.
 
c) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.
 
 
 
Hình ảnh Văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng CTIM (hệ cao đẳng) và Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) - hệ Đại học chính quy
 
BANG-DH-KINH-T%e1%ba%be
Bằng Cao đẳng chính quy của sinh viên CTIM khi tốt nghiệp
 
 
BANG%20-CAO-DANG-CTIM
Bằng Đại học chính quy của sinh viên CTIM khi liên thông lên Đại học Kinh tế
TTTS
Gọi 0977 65 66 69
x