Cao đẳng CTIM thông báo tuyển sinh K28.3 - Liên thông Chính quy Đại học Kinh tế TP.HCM

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh Khóa 28.3 - Liên thông Đại học, hình thức đào tạo chính quy (gọi tắt là Liên thông Đại học chính quy), cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu, hình thức, đối tượng tuyển sinh
1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 100 chỉ tiêu.
- Cơ sở đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long: 60 chỉ tiêu.
1.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc Cao đẳng.
1.3. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện
theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
a) Điều kiện về văn bằng
- Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy, được công nhận
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hình thức đào tạo: Chính quy;
- Ngành ghi trên văn bằng Cao đẳng của thí sinh phải phù hợp với ngành/chuyên
ngành có đào tạo Liên thông Đại học chính quy tại UEH.
b) Có đủ sức khỏe để học tập.
c) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.
 
 
2. Các chương trình đào tạo và nguyên tắc xét tuyển
 
2.1. Chương trình đào tạo
 
Kinh doanh quốc tế 7340120
Marketing 7340201
Thương mại Điện tử 7340122
Kỹ Thuật phần mềm 7480103
 
 
 
 
Hình ảnh Văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng CTIM (hệ cao đẳng) và Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) - hệ Đại học chính quy
 
BANG-DH-KINH-T%e1%ba%be
 
Bằng Cao đẳng chính quy của sinh viên CTIM khi tốt nghiệp
 
 
BANG%20-CAO-DANG-CTIM
 
Bằng Đại học chính quy của sinh viên CTIM khi liên thông lên Đại học Kinh tế 2022
 
 
Bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM UEH 2023
x

 

Gọi 0977 65 66 69