| CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 |

🧩 ĐẠI HỘI ĐIỂM HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM CẤP TRƯỜNG
🕊 Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM và Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là 03 đơn vị được Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố chọn và chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Hội Sinh viên Việt Nam cấp trường. Các Đại hội sẽ được diễn ra trong tháng 02/2023.
🔥 Hòa cùng không khí Đại hội, các đơn vị đã công bố biểu trưng chính thức của Đại hội đơn vị mình. Hãy cùng ad xem các biểu trưng có ý nghĩa như thế nào nhé ^^
Nguồn: Sinh viên thành phố Bác

 

 

Đoàn thanh niên
Gọi 0977 65 66 69
x