Chương trình đào tạo ngành Điện, điện tử Khóa 23, 24

Ngày tạo 06/09/2021

 -  4.668 Lượt xem

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Bằng Cao đẳng - Danh hiệu Kỹ sư thực hành

Mã ngành, nghề: 6510303. Cao đẳng chính quy 2,5 năm (07 học kỳ)

Khối lượng kiến thức: 93 tín chỉ. Khối lượng lý thuyết: 681 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1509  giờ.

 

Tốt nghiệp, Sinh viên làm được:

- Thiết kế hệ thống điện các công trình dân dụng và công nghiệp như: Hộ gia đình, chung cư, công ty, nhà máy, phân xưởng... ;

- Thi công tủ điều khiển và phân phối điện;

- Thi công điện các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Bảo trì hệ thống điện trong nhà máy, xí nghiệp,..;

- Giám sát công trình thi công điện;

- Kinh doanh thiết bị điện, điện tử.

Xen Chương trình đào tạo chi tiết: /Media/files/KCN-CHUONG%20TRINH%20C23DDT.pdf

 

khoacongnghe
x

 

Gọi 0977 65 66 69