CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THÁNG 04/2022- CHỦ ĐIỂM" NGHE THANH NIÊN NÓI- NÓI THANH NIÊN NGHE"

🪧 BUỔI SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THÁNG 6 🪧
“Nghe Thanh niên nói - Nói Thanh niên nghe”
🌻 Buổi sinh hoạt được diễn ra thành công với sự có mặt của :
- Ban Thường vụ Đoàn trường, 
- Cán Cán bộ các Ban-Văn phòng Đoàn trường 
- Và toàn thể các bạn Đoàn viên của trường Cao đẳng CTIM.
📩 Cảm ơn các bạn đã nói lên suy nghĩ, đóng góp ý kiến, những câu hỏi. Nó đã giúp một phần nào đó để cho các bạn Đoàn viên hiểu hơn về các hoạt động Đoàn, công tác Đoàn.

Đoàn thanh niên
x

Gọi 0977 65 66 69