Cơ hội thực tập rất lớn đối với sinh viên ngành Cơ khí

814 Lượt xem

Nhu cầu Tiếp nhận sinh viên đến thực tập ngày càng nhiều. Ngoài phụ cấp, công ty còn hỗ trợ tiền cơm trưa, xăng xe. Kết thúc thực tập, Công ty xem xét tuyển dụng, ký hợp đồng ngay.

Cơ hội quá tốt đối với sinh viên Ngành Cơ khí Khóa 21.

 

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69
x