Công bố kết quả ngày 25/03/2020 Cuộc thi "Cùng nhau đóng băng 2020"

Ngày tạo 19/03/2020

 -  7.335 Lượt xem

Các bạn thí sinh vui lòng thường xuyên cập nhật và kiểm tra kết quả của cuộc thi tại bài viết này

Bảng xếp hạng dựa vào kết quả trên trang Fanpage Cao đẳng CTIM, các bạn có thể tự kiểm tra kết quả tại đây: https://www.facebook.com/ctim.edu.vn/

  

   

   

 

Phòng Truyền thông TTTS
Gọi 0977 65 66 69