Danh sách sinh viên Cao đẳng Khóa 20 (2018-2021) đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 - Năm 2021 (Chính thức)

4.991 Lượt xem

 Nhà trường công bố danh sách sinh viên trình độ Cao đẳng Khóa 20 (2018-2021) được xét công nhận tốt nghiệp (chính thức) Năm 2021- Đợt 1 như sau:

- Ngành Công nghệ thông tin

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Ngành Quản trị kinh doanh

- Ngành Kế toán

- Ngành Tiếng Anh

 

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69