Danh sách sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 20 và Khóa 21 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 - Năm 2022 (Chính thức)

3.166 Lượt xem

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA 20 VÀ KHÓA 21 ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 -  NĂM 2022

+ Khóa 20

- Kế toán

Xác nhận thông tin tốt nghiệp

+ Khóa 21

- Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Kế toán

- Tiếng Anh

Xác nhận thông tin tốt nghiệp

Thông báo về cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

 

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69