CTIM-Bài tập các môn học Giảng viên Châu Lê Sơn

Ngày tạo 12/03/2020

 -  574 Lượt xem

Lớp: C20DDT - BÀI TẬP MÔN HỌC KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PLC; THỰC HÀNH QUẤN DÂY VÀ SỬA CHỬA MÁY ĐIỆN; THỰC HÀNH VI MACH SỐ

Lớp: C21DDT - MÔN HỌC: MẠCH ĐIỆN

Thực hiện từ ngày: 09/3 – 14/3 năm 2020

 

 

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69