Cựu sinh viên khóa 7, Khoa Công nghệ

Ngày tạo 22/06/2020

 -  941 Lượt xem

Anh Lê Hồng Vương

Cựu SV ngành Điện - Điện tử Khóa 7, Khoa Công nghệ

Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Kỹ thuật Triệu Lê

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69