Cựu SV Cơ khí đang làm việc tại Công ty TNHH Cơ khí chính xác Hiệp Phước

Ngày tạo 08/02/2023

 -  1.751 Lượt xem

Công ty TNHH Cơ khí chính xác Hiệp Phước là đơn vị uy tín trong lĩnh vực cơ khí chính xác. Hiện có rất nhiều sinh viên đang thực tập và làm việc tại đây

Từ trái qua phải:
_Bạn Tống Ngọc Duy - cựu HS THPT Cần Giuộc, Long An, cựu SV Cơ khí K17. Hiện là chuyên viên sản xuất tại Công ty TNHH Cơ khí chính xác Hiệp Phước
_Bạn Nguyễn Thanh Trọng - cựu HS THPT Châu Thành, Long An, cựu SV Cơ khí K17. Hiện là kỹ thuật vận hành máy tại Công ty TNHH Cơ khí chính xác Hiệp Phước
_Anh Hồ Đức Quyết - cựu HS THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh. Cựu SV Cơ khí. Hiện là Quản lý sản xuất tại Công ty TNHH Cơ khí Hiệp Phước.

Nguyễn Hồng Sơn
Gọi 0977 65 66 69
x