Đăng ký học phần, trả nợ học kì 1 năm học 2020-2021

Ngày tạo 19/08/2020

 -  667 Lượt xem

Thời gian đăng ký: 

- K20, K21 đăng ký từ 31/8-05/9/2020.

- K19, K20, K21 đăng ký trả nợ từ 10/9 - 12/9/2020.

Sinh viên xem Thông báo và thực hiện đăng ký đúng thời hạn quy định.

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69