Đăng ký trả nợ các môn học học kỳ 2, năm học 2022-2023

Ngày tạo 24/11/2022

 -  942 Lượt xem

Thời gian đăng ký:

- Từ 28 đến 30/11/2022 (K20, 21, 22 trả nợ cùng K23)

- Từ 01 đến 03/12/2022 (K20, 21, 22, 23 trả nợ cùng K24)

 

 

 

https://ctim.edu.vn/thong-bao-dang-ky-tra-no-cac-hoc-phan-hk2-2022-2023-7130598666.html

khoacongnghe

Liên hệ

15 Trần Văn Trà, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7, Tp Hồ Chí Minh

Hotline/Tư vấn tuyển sinh: 091 6666 164 - 0977 65 66 69 - 0975 47 8484 - 0975 46 8484

Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

Phòng Đào tạo: (028) 5 4135 008 - email: daotao@ctim.edu.vn 

Phòng Công tác sinh viên: (028) 5 4135 011 - email: vhven@ctim.edu.vn 

  

 
 
loading_ring_50.svg
x

 

Gọi 0977 65 66 69