ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN (Học Kỳ III năm học 2019-2020) Khóa 17, Khóa 18

Ngày tạo 02/06/2020

 -  773 Lượt xem

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ III năm học 2019-2020 

Đối tượng đăng ký: Sinh viên cao đẳng chính quy Khóa 17, Khóa 18 đăng ký trả nợ học phần cùng với Khóa 20 và Khóa 21.

Thời gian đăng ký: Từ 8h00 ngày 08/06/2020 đến 16h00 ngày 10/06/2020 (03 ngày)

Các bạn sinh viên Khóa 17, 18 Chú ý và đăng ký đúng thời hạn

 

Các bạn xem file đính kèm để nắm thông tin chi tiết

FILE ĐÍNH KÈM

khoakinhte
Gọi 0977 65 66 69