Danh sách Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 16, Khóa 17 và Khóa 18 đủ điều kiện công nhận tốt nghiêp Đợt 2 - Năm 2019 (Dự kiến)

Ngày tạo 27/12/2019

 -  1.047 Lượt xem

        Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2019-2020, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2019 (Dự kiến) cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy như sau:

1. Đối tượng xét tốt nghiệp

 - Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 16, 17 và Khóa 18.

2. Nhiệm vụ của sinh viên

2.1. Kiểm tra danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (đối với sinh viên được công nhận tốt nghiệp).

2.2. Kiểm tra danh sách sinh viên nợ các học phần (đối với sinh viên chưa được xét tốt nghiệp do còn nợ các học phần).
2.3. Để chuẩn bị cho công tác In và cấp bằng tốt nghiệp, yêu cầu tất cả các sinh viên bắt buộc phải kiểm tra thật kỹ những thông tin như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính...(Xem trong File xác nhận thông tin), nếu thấy sai sót phản hồi ngay về Phòng Đào tạo.(Thầy Trung ĐT: 0985 318 018 028. 54135008)

Thời gian kiểm tra từ ngày 27/12/2019 đến 16h:00 ngày 10/01/2020. Sau thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ xét Tốt nghiệp chính thức và ra thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên.

Lưu ý: nếu sinh viên không có tên trong danh sách được xét công nhận tốt nghiệp, sinh viên có thể xem danh sách nợ môn để biết chính xác mình nợ môn học nào để có kế hoạch đăng ký trả nợ theo đúng thời gian quy định (Riêng khóa 16 sinh viên đã hết hạn trả nợ). Nếu còn vướng mắc liên hệ ngay phòng Đào tạo để được hỗ trợ giải quyết kịp thời.

3. Danh sách sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp

Khóa 16

Khóa 17

Khóa 18

Minh Trung
Gọi 0977 65 66 69