Danh sách sinh viên Cao đẳng đủ điều kiện và không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 2 - Năm 2020 (Dự kiến)

Ngày tạo 12/01/2021

 -  1.305 Lượt xem

Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2020-2021, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2020 (Dự kiến) cho sinh viên trình độ Cao đẳng như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG

 Sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 17, 18 và Khóa 19.

2. NHIỆM VỤ

- Kiểm tra danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.

- Kiểm tra thật kỹ những thông tin như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính,...(Để chuẩn bị cho công tác In và cấp bằng tốt nghiệp với thông tin chính xác).

3. THỜI HẠN PHẢN HỒI

Từ ngày 12/01/2021 đến 16h:00 ngày 20/01/2021. Sau thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ xét tốt nghiệp chính thức và ra thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên. (Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết trong trường hợp sinh viên phản hồi thông tin về việc xét tốt nghiệp sau thời gian này).

LƯU Ý:

- Sinh viên không có tên trong danh sách được xét công nhận tốt nghiệp, sinh viên có thể xem danh sách nợ môn để biết chính xác mình nợ môn học nào để có kế hoạch đăng ký trả nợ theo đúng thời gian quy định (Chỉ áp dụng đối với những sinh viên còn thời hạn để trả nợ học phần).

- Sinh viên có thể phản hồi về danh sách xét đủ điều kiện và không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, cũng như các thông tin cá nhân nếu chưa chính xác về Phòng Đào tạo (Thầy Trung ĐT: 0985 318 018 - 028. 54135008).

- Sinh viên click xem danh sách trên máy tính cá nhân, không nên xem trên smartphone, vì file tải xuống bị lỗi font chữ không đọc được.

4. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

+ KHÓA 15:

- Ngành Quản trị kinh doanh

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Xác nhận thông tin tốt nghiệp

+ KHÓA 17:

- Ngành Công nghệ thông tin

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Xác nhận thông tin tốt nghiệp

- Ngành Quản trị kinh doanh

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Xác nhận thông tin tốt nghiệp

Ngành Kế toán

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Xác nhận thông tin tốt nghiệp

- Ngành Tiếng Anh

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Xác nhận thông tin tốt nghiệp

+ KhÓA 18:

Ngành Công nghệ thông tin

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Xác nhận thông tin tốt nghiệp

Ngành Quản trị kinh doanh

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Xác nhận thông tin tốt nghiệp

Ngành Kế toán

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Xác nhận thông tin tốt nghiệp

+ KhÓA 19:

Ngành Công nghệ thông tin

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Xác nhận thông tin tốt nghiệp

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Xác nhận thông tin tốt nghiệp

- Ngành Quản trị kinh doanh

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Xác nhận thông tin tốt nghiệp

5. DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

KHÓA 19:

- Ngành Công nghệ thông tin

Không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Danh sách nợ môn học

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Danh sách nợ môn học

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Danh sách nợ môn học

- Ngành Quản trị kinh doanh

Không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Danh sách nợ môn học

- Ngành Kế toán

Không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Danh sách nợ môn học

- Ngành Tiếng Anh

Không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Danh sách nợ môn học

 

 

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69