Danh sách sinh viên Cao đẳng đủ điều kiện và không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 2 - Năm 2020 (Chính thức)

3.389 Lượt xem

Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2020-2021, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2020 (Chính thức) cho sinh viên trình độ Cao đẳng như sau:

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

KHÓA 15

KHÓA 17

KHÓA 18

KHÓA 19

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

KHÓA 19

 

Phòng Đào tạo
x

Gọi 0977 65 66 69