[DANH SÁCH] sinh viên dự kiến xóa tên theo quy định do tự ý nghỉ học, không đăng ký học phần, không đóng học phí ít nhất 1 học kỳ

Ngày tạo 29/11/2022

 -  10.707 Lượt xem

Các sinh viên có tên trong danh sách nếu có thắc mắc sinh viên phản hồi về phòng CTSV& QHDN (gặp anh Lâm Minh Châu) trước ngày 05/12/2022. Sau thời gian này Nhà trường sẽ tiến hành ra quyết định xóa tên sinh viên, mọi vấn đề về sau Nhà trường sẽ không giải quyết.

Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69
x