Danh sách SV Không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 1 (Chính thức)

Ngày tạo 05/05/2020

 -  2.082 Lượt xem

Căn cứ vào Quyết định số 52/QĐ-CĐBC ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về việc không công nhận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng chính quy Khóa 19 (2017-2020) năm 2020 – Đợt 1

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69