Danh sách xóa tên sinh viên do không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí, nghỉ học suốt học kỳ năm học 2019-2020 (Dự kiến)

Ngày tạo 07/10/2020

 -  2.083 Lượt xem

Các sinh viên có tên trong danh sách nếu có thắc mắc sinh viên phản hồi về phòng CTSV& QHDN trước ngày 14/10/2020. Sau thời gian này Nhà trường sẽ tiến hành ra quyết định xóa tên sinh viên, mọi vấn đề về sau Nhà trường sẽ không giải quyết.

Phòng CTSV và QHDN
x

 

Gọi 0977 65 66 69