Danh sách sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 19, Khóa 20 và Khóa 21 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 2 - Năm 2022 (Dự kiến)

Ngày tạo 03/01/2023

 -  6.283 Lượt xem

Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2022-2023, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2022 (Dự kiến) cho sinh viên trình độ Cao đẳng như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG:

    Sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 19, Khóa 20 và Khóa 21.

2. NHIỆM VỤ:

-  Sinh viên kiểm tra danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (Dự kiến) =>File .PDF CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP.

-  Sinh viên kiểm tra thật kỹ những thông tin như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính,...(Để chuẩn bị cho công tác In và cấp bằng tốt nghiệp với thông tin chính xác) => File .PDF XÁC NHẬN THÔNG TIN SINH VIÊN.

3. THỜI HẠN PHẢN HỒI:

      Từ ngày 03/01/2023 đến 16h:00 ngày 10/01/2023. Sau thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ xét tốt nghiệp chính thức và ra thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên. (Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm và Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết trong trường hợp sinh viên phản hồi thông tin về việc xét tốt nghiệp sau thời gian này).

*LƯU Ý:

- Sinh viên không có tên trong danh sách được xét công nhận tốt nghiệp, sinh viên có thể xem danh sách nợ môn để biết chính xác mình nợ môn học nào để có kế hoạch đăng ký trả nợ theo đúng thời gian quy định (Chỉ áp dụng đối với những sinh viên còn thời hạn để trả nợ học phần) => File .PDF NỢ MÔN HỌC.

- Sinh viên cần xem quy chế đào tạo, cụ thể các Điều: Điều 15, Điều 22, Điều 25 và Điều 26 có liên quan đến cách tính điểm, cách quy đổi điểm, điều kiện tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp (chú ý về giảm mức xếp loại tốt nghiệp trong Điều 26).

4. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ NỢ HỌC PHẦN

KHÓA 19:

+ Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị kinh doanh

+ Xác nhận thông tin tốt nghiệp

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị kinh doanh

+ Danh sách sinh viên nợ môn học

Công nghệ thông tin

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị kinh doanh

Kế toán 

Tiếng Anh

KHÓA 20:

+ Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Công nghệ thông tin

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị kinh doanh

+ Xác nhận thông tin tốt nghiệp

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị kinh doanh

+ Danh sách sinh viên nợ môn học

Công nghệ thông tin

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị kinh doanh

Kế toán 

Tiếng Anh

KHÓA 21:

+ Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Công nghệ thông tin

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị kinh doanh

Kế toán 

Tiếng Anh

+ Xác nhận thông tin tốt nghiệp

Công nghệ thông tin

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị kinh doanh

Kế toán 

Tiếng Anh

+ Danh sách sinh viên nợ môn học

Công nghệ thông tin

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị kinh doanh

Kế toán 

Tiếng Anh

Ghi chú: sinh viên nên xem file trên máy tính, nếu xem trên điện thoại chữ bị lỗi không đọc được.

- Sinh viên phản hồi về danh sách xét công nhận tốt nghiệp, cũng như các thông tin cá nhân nếu chưa chính xác về Phòng Đào tạo (Cô Hương, ĐT: 0964.328.820 hoặc gửi Email cho phòng ĐT: phongdaotao@ctim.edu.vn).

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69