HỌC PHÍ KHÓA 25 KHOA CÔNG NGHỆ

847 Lượt xem

Phòng Kế toán - Tài vụ công bố học phí khóa 25 khoa Công nghệ. Bao gồm các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Học phí Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí:

 

 

- Học phí Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:

 

phongketoan
Gọi 0977 65 66 69
x