Hội nghị sơ kết Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Ngày tạo 28/04/2023

 -  753 Lượt xem

Chiều ngày 11 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường A Cao đẳng CTIM đã tổ chức Báo cáo sơ kết Học kỳ 2 năm học 2022 - 2023. Tham dự và chủ trì Hội nghị có sự góp mặt của ThS. Nguyễn Thế Lực - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng và toàn thể Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên (CB-GV-NV) của trường.

+ Mở đầu buổi báo cáo, ThS. Phạm Thị Dung - Trưởng Phòng Đào tạo đã thông qua Báo cáo sơ kết Học kỳ 2 năm học 2022 - 2023. Báo cáo đề cập các nội dung: kết quả công tác Học kỳ 2, đánh giá chung những thuận lợi, khó khăn và kế hoạch học kỳ 3. Những việc đã thực hiện trong Học kỳ 2, cụ thể như sau:

- Về công tác tuyển sinh, trường đang tiếp tục đẩy mạnh truyền thông tuyển sinh.

- Về công tác đào tạo, Quy mô đào tạo (tính đến ngày 31/3/2023) là 1.243 sinh viên, số lượng sinh viên được công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2023 là 291 sinh viên.

- Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Cao đẳng CTIM đã nhận giấy chứng nhận số 03b/2021/GCNĐKBS-TCGDNN về đăng ký bổ sung hoạt động Giáo dục nghề nghiệp đối với ngành Logistics và ngành Thương mại điện tử.

- Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trường đã ban hành kế hoạch số 145/KH-CĐBC ngày 23 tháng 12 năm 2022 về chuyển đổi số.

- Cao đẳng CTIM đã thống nhất triển khai thực hiện nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ và các phần mềm mở rộng; Làm việc với trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thi đánh giá năng lực Tin học cho sinh viên của Trường.

- Ngoài ra, Phòng Đào tạo đang phối hợp với các Khoa rà soát chương trình đào tạo đối với 09 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng theo đúng quy định.

+ Tiếp tục buổi báo cáo là phần phát biểu của Cô Phạm Ngọc Quỳnh Châu - Trưởng Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng:

- Trong Học kỳ 2 vừa qua, Cao đẳng CTIM đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch thi kết thúc môn học Học kỳ 2 lần 1; Ứng dụng Công nghệ thông tin trong kỳ thi kết thúc môn học; Ban hành các Quyết định về Ban coi thi kết thúc môn học và phân công giảng viên coi thi ở các lớp học phần; Quản lý bộ đề thi trắc nghiệm, sao in và bảo mật đề thi tự luận, thực hành xưởng, vấn đáp đúng quy định; Tổ chức thi đảm bảo an toàn, khách quan và trung thực. Cô nhấn mạnh về những cải thiện mới đây so với năm học trước; một số vấn đề tồn tại trong công tác Khảo thí.

+ Về công tác sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, ThS. Vũ Hồng Vẹn - Trưởng phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp báo cáo đã liên hệ kết nối với doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên khóa 22 thực tập tốt nghiệp; Phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Công ty TNHH ACTR tổ chức các chuyên đề kỹ năng sống, chương trình talkshow cho sinh viên Khóa 23; Phối hợp Công ty Mitek và Công ty TNHH ACTR (KCN Phước Đông, Tây Ninh) đưa sinh viên đi tham quan; Phối hợp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố tổ chức Ngày hội tuyển dụng việc làm bán thời gian lần 2.

+ Về công tác cơ sở vật chất, Cô Nguyễn Ngọc Mai - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị báo cáo:

- Công tác tổ chức đấu thầu: 

- Công tác tổ chức, nhân sự: 

- Công tác phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm: Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở CB-GV-NV, sinh viên khi sử dụng các thiết bị điện, mời Công an phòng cháy chữa cháy (PCCC) và đơn vị PCCC tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Thế Lực nhấn mạnh: Hội nghị là dịp nhìn lại, đánh giá quá trình triển khai nhiệm vụ trong học kỳ 2; đồng thời chỉ ra những tồn tại, đề xuất biện pháp khắc phục và tiếp tục triển khai những nhiệm vụ của học kỳ 2, năm học 2022 - 2023. Hiệu trưởng hy vọng trong thời gian tới, các Thầy, Cô nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong hoạt động đào tạo, giảng dạy của Nhà trường.

Sau các báo cáo của Ban giám hiệu và các đơn vị chuyên môn, Hội nghị đã thảo luận, trao đổi, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, giải pháp đóng góp của CB-GV-NV về các nội dung trên nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường; cũng như đề ra phương hướng nhiệm vụ cho Học kỳ 3 năm học 2022-2023 trong thời gian tới.

 

 

 

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69