Thông báo về đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ III năm học 2020-2021

Ngày tạo 26/03/2021

 -  5.636 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch Đào tạo bậc Cao đẳng năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) Học kỳ III như sau:

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x