Hướng dẫn sinh viên sử dụng cổng thông tin đào tạo online.ctim.edu.vn

Ngày tạo 27/07/2021

 -  23.369 Lượt xem

Hướng dẫn sinh viên sử dụng cổng thông tin đào tạo online.ctim.edu.vn.

Sinh viên truy cập vào cổng thông tin đào tạo: online.ctim.edu.vn

1. Hướng dẫn đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân

Click xem video clip hướng dẫn

2. Hướng dẫn đăng ký học phần trực tuyến

Click xem video clip hướng dẫn

3. Hướng dẫn xem thời khóa biểu, lịch thi

Click xem video clip hướng dẫn

4. Hướng dẫn xem điểm và cách tính điểm thành phần, điểm trung bình chung

Click xem video clip hướng dẫn

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x