HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ORCAD

Ngày tạo 28/09/2021

 -  2.828 Lượt xem

MÔN HỌC: AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT ĐIỆN

HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ORCAD

 

 

Vẽ  mạch nguyên  lý và mạch in của mạch  phát  hồng  ngoại

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Hoa

 

Xem tại đây: 

/Media/files/NTNHOA-H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%A8N%20S%E1%BB%AC%20D%E1%BB%A4NG%20PH%E1%BA%A6N%20M%E1%BB%80M%20ORCAD%20docx.pdf

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69
x