Hướng dẫn sinh viên sử dụng ứng dụng học tập trực tuyến

312 Lượt xem

Hướng dẫn sinh viên sử dụng các ứng dụng học tập trực tuyến

Ứng dụng học tập trực tuyến Google Meet

1. Tạo tài khoản GMAIL

Click xem Video clip hướng dẫn

2. Hướng dẫn sử dụng Google Meet trên máy tính

Click xem Video clip hướng dẫn

3. Hướng dẫn sử dụng Google Meet trên điện thoại

Click xem Video clip hướng dẫn

 

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x